Kehittämishankkeet

Antti Kokkonen on vuodesta 2005 lukien toteuttanut yhteistoiminnallisia, koko henkilökunnan osallistavia kehittämishankkeita kunnissa, seurakunnissa ja yksityisellä sektorilla. Hankkeiden kautta hänellä on myös pitkä kokemus työhyvinvointiin, yhteistoimintaan ja tuloksellisuuteen liittyvien kyselyaineistojen analyysistä, tulkinnasta ja raportoinnista.

Kehittämistapa on tuottanut hyviä konkreettisia tuloksia ja pysyviä käytäntöjä ja pohjautuu HT Sirpa Syväsen väitöskirjatutkimukseen (Työn paineet ja puuttumattomuuden kustannukset, 2003), jonka mukaan yhteistoiminnallinen ja aktivoiva kehittämisote mahdollistaa sen, että työyhteisöissä työnantajan, johdon ja työntekijöiden edustajat yhdessä analysoivat ja kehittävät järjestelmällisellä tavalla työtään, työyhteisöjään ja koko organisaatiota. Hankkeissa kaikille työyhteisöjen jäsenille tarjotaan eri kehittämisvälinein ja menetelmin osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet sekä velvollisuudet.

Seuraavassa on esimerkkejä tutkimusavusteisista, yhteistoiminnallisista työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kehittämishankkeita, joita Kokkonen on yhdessä työryhmän kanssa ollut toteuttamassa Työsuojelurahaston, kansallisen työelämän kehittämisohjelman ja Tekesin sekä kohdeorganisaatioiden rahoituksella vuodesta 2005 lukien. Kokkonen on myös avustanut organisaatioita rahoitushakemusten laatimisessa.

 

Kunnallisten organisaatioiden kehittämishankkeet

 • Hyvinvoinnin, osaamisen ja tuloksellisuuden kehittäminen vanhuspalveluissa (Hoteva projekti) 2005 – 2008, Syvänen, Kokkonen, Nederström, Erätuli & Strömberg
 • Kainuun ATPU -projekti ateria- ja puhtaanapitopalveluissa 2007 – 2008, Syvänen, Kokkonen, Erätuli JHL,
 • Kajaanin Kunnallisteknisten palvelujen OTK-hanke 2007, Kokkonen & Erätuli JHL
 • Työhyvinvoinnin kehittämishanke Helsingin vanhuspalveluissa, Ytyä Länteen 2009 – 2010, Syvänen & Kokkonen
 • Kajaanin keskushallinnon työn ja organisaation kehittämishanke, KEHAKE 2009 – 2010, Syvänen & Kokkonen
 • Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kuuden vanhustenkeskuksen ” Ytyä yhteisöön” – hanke 2012–2013. Ks. www.dinno.fi

 

Seurakuntien kehittämishankkeet

 • Kallaveden seurakunnan kehittämishanke 2008 – 2009, Syvänen & Kokkonen
 • Kuopion seurakuntayhtymän työhyvinvointikysely ja kehittämishanke 5 seurakunnassa 2008 – 2009 Syvänen & Kokkonen
 • Järvi-Kuopion seurakunnan perustaminen, Syvänen & Kokkonen, Tekes, 2010–2012
 • . Ks. www.dinno.fi
 • Ylä-Savon seurakuntayhtymän kehittäminen, Veto – hanke, 2011–2012, Kokkonen & Syvänen. Ks. www.dinno.fi
 • Nilsiän seurakunnan liittyminen Järvi-Kuopion seurakuntaan – hanke 2012–2013

Kolmannen sektorin organisaatiot

 • Yrjö ja Hanna Oy:n yhteistoiminnallinen tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen 2009 – 2011, Syvänen, Kokkonen, Strömberg, Räsänen