Henkilökohtainen tehokkuus

Aika on rahaa, mutta harvapa on laskeskellut kuinka paljon rahaa ihmiset hukkaavat toimimalla tehottomasti. Nykyisen työpaineen alla ihmiset pidentävät helposti työpäiviään ja hoitavat tehtäviä niiden kiireellisyysjärjestyksessä. Yksinkertaisella suunnittelulla jokaisen on mahdollisuus nostaa tehokkuuttaan niin halutessaan. Eikä tämä merkitse kovempaa työtahtia, vaan oikeiden asioiden tekemistä oikeaan aikaan.

Jos ihmiset onnistuisivat käyttämään jokaisesta työtunnistaan viisi minuuttia enemmän tehokkaaseen työskentelyyn, tuottavuus lisääntyisi 8,3 prosenttia.

Henkilökohtaisen tehokkuuden etuja ovat esimerkiksi:

 • Analysoinnin ansiosta ihmiset voivat keskittyä olennaisten asioiden tekemiseen ja välttää epäolennaisia ja aikaa hukkaavia tehtäviä.
 • Oikealla suunnittelulla päivän aikana voi hoitaa enemmän tehtäviä ja yksilöt ja tiimit toimivat paremmin yhdessä kun ihmiset ottavat paremmin huomioon myös muiden tarpeet omassa toiminnassaan.
 • Henkilökohtaisen elämän ja työn yhteensovittaminen helpottuu kun pystyy paremmin hallitsemaan elämäänsä.
 • Stressin väheneminen stressinaiheuttajien paremmalla hallinnalla.

Henkilökohtainen Tehokkuus – valmennuksessa ihmiset oppivat analysoimaan toimiaan, suunnittelemaan asioita paremmin ja kehittämään tehokkaampia toimintatapoja.

Valmennuksen tukena käytetään Henkilökohtainen Tehokkuus – profiilia jonka avulla ihmiset voivat helpommin hahmottaa omaa toimintaansa ja kehittää entistä tehokkaampia tapoja toimia. Profiilin avulla oppiminen on nopeata, helppoa ja tehokasta.

HENKILÖKOHTAINEN TEHOKKUUS – valmennuksessa kartoitetaan vanhat tavat ja hankitaan tehokkaampia taitoja 12 eri osa-alueelta:

 • ASENTEET
  Suhtautuminen ja sitoutuminen henkilökohtaiseen hallintaan ja tehokkuuteen
 • TAVOITTEET
  Keskittyminen tavoitteisiin eikä tehtäviin
 • PRIORITEETIT
  Asioiden priorisointi määrittelemällä suhteellinen tärkeys
 • ANALYSOINTI
  Henkilökohtaisten toimintamallien analysointi ja kehityskohteiden löytäminen
 • SUUNNITTELU
  Kysy itseltäsi kuusi kysymystä kun mietit omien voimavarojesi käyttöä johonkin tehtävään
 • AIKATAULUTUS
  Päätä milloin teet sen mitä olet päättänyt tehdä
 • KESKEYTYKSET
  Odottamattomien keskeytysten minimointi ja hallinta
 • KOKOUKSET
  Kuinka teemme kokouksistamme lyhyempiä ja tuloksellisempia
 • TIEDONHALLINTA
  Milloin ja miten ohittaa turha, tutustua tärkeään, viestittää tähdellinen eteenpäin ja toimia olennaisen mukaan
 • DELEGOINTI
  Työn, vallan ja luottamuksen jakaminen niin vertikaalisesti kuin horisontaalisesti
 • VIIVYTTELY
  Olennaisen lykkäämisen lopettaminen
 • TIIMIN AJANKÄYTTÖ
  Kuinka henkilökohtaisessa tehokkuudessa tulee ottaa muut huomioon edistääkseen samalla tiimin tehokkuutta

Henkilökohtainen Tehokkuus – profiilin lisäksi valmennuksessa käytetään case-harjoituksia, opetellaan henkilökohtaisten työkalujen käyttöä ja jaetaan kokemuksia ja tehokkaimmiksi koettuja toimintatapoja muitten kanssa.

Henkilökohtainen Tehokkuus – valmennus ei ole sidottu mihinkään ajanhallinta/suunnittelu työkaluun, vaan se soveltuu kaikille riippumatta siitä millaisia työkaluja nyt käyttää toimintansa hallintaan. Osallistujat saavat tarvittaessa uusia työkaluja ja lisää tukea näiden työkalujen käyttöön.