Yhteistoiminnallinen kehittäminen

Yhteistoiminnallinen ja osallistava kehittämisote lisäävät ja mahdollistavat työntekijöiden vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia yrityksen kehittämistyöhön. Osallisuus jo itsessään lisää työhyvinvointia ja työmotivaatiota ja edelleen sitoutumista yritykseen ja sen toiminnan kehittämiseen. Tällöin sekä työnantaja että työntekijät hyötyvät.

Tavoitteena on tukea ja edistää yrityksen tuottavuutta, työhyvinvointia, kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Toimenpiteillä haetaan ratkaisuja siihen, miten yrityksen kiireisen arjen keskelle saadaan luotua pysyvää henkilöstön ja johdon yhteistoimintaa.

Toimintamallilla saadaan parannettua koko henkilöstön osaamista. Osaava ihminen luottaa itseensä, voi työssään paremmin, on sitoutuneempi, vastuullisempi ja tuottavampi. Myönteiset vaikutukset ulottuvat nopeasti työilmapiiriin, oma-aloitteisuuteen ja fyysiseen terveyteen. Hyvin voiva työntekijä sairastelee vähemmän ja hänen työuransa pitenee.

Yritys tarvitsee ulkopuolista tukea näiden rakenteiden luomiseen. Kehittämisen tavoitteena on löytää tuottavuuden ja työhyvinvoinnin avaimia yhdessä.

Kehittämistyön lähtökohtana ovat yrityksen itsensä ilmaisemat sekä henkilöstösta nousevat kehittämistarpeet. Myös yleisempiä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistarpeita paikannetaan, kartoitetaan ja niihin haetaan aktiivisesti ratkaisuja.

Onnenpari Oy