Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot

Nyt minä tajuan mistä siinä on kysymys!
 

Menestyvimmät ihmiset tuntevat itsensä, tunnistavat ympäristönsä tarpeet ja osaavat sopeuttaa omaa käyttäytymistään näiden mukaan.

Auta ihmisiä ymmärtämään itseään ja muita - ja istuta siemen yrityksenne menestykselle.

Monet työympäristön hankaluudet johtuvat yksinkertaisesti siitä, etteivät ihmiset ymmärrä miksi toiset käyttäytyvät eri tavalla, eivätkä näin osaa myöskään arvostaa toisten vahvuuksia. Ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen ei ole aina ihan helppoa, mutta selkeän mallin avulla pystymme helpommin ymmärtämään toisiamme. Mikään mallihan ei pysty kuvaamaan täydellisesti ihmisen eri käyttäytymispiirteitä ja taipumuksia, mutta hyvästä mallista on paljon apua jokapäiväisessä elämässä.

Meillä kaikilla on oma tapamme ajatella, tuntea ja toimia. Oma, yksilöllinen käyttäytymistyylimme vaikuttaa suuresti tapaamme työskennellä ja kykyymme tulla toimeen toisten kanssa. Luotettavan ja käytännönläheisen mallin avulla meillä on kuitenkin mahdollista tunnistaa ja ymmärtää muitten käyttäytymistaipumuksia ja sitä kautta kehittää yhteistyötämme muitten kanssa.

"Tapaaminen on alku, yhdessäolo on kehitys, yhdessä työskentely on menestys."
-Henry Ford

Ymmärtäminen - hyväksyntä - luottamus - yhteistyö

Kuinka voimme lisätä ja vahvistaa ymmärrystä, hyväksyntää, luottamusta ja parantaa näin yhteistyötä?

Tämä kaikki alkaa oman Personal Profile System® käyttäytymisprofiilin tekemisestä ja siihen liittyvän DiSC mallin oppimisesta Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaito – valmennuksessa. Valmennuksessa opittavan DiSC -mallin avulla ihmiset saavat helpon viitekehyksen jolla he voivat helpommin ymmärtää omaa ja muiden käyttäytymistä. PPS -profiilin avulla ihmiset saavat yhden näkökulman itsestään ja omista käyttäytymistyyleistään ja pystyvät näin helposti peilaamaan DiSC -mallia omasta näkökulmastaan ja oman kokemuksensa pohjalta.

Tämän opin pohjalta näitä taitoja voidaan helposti soveltaa erillisillä valmennuskokonaisuuksilla.

  • asiakaspalveluun
  • myyntiin
  • johtamiseen
  • tiimityöskentelyyn
  • yhteistyön kehittämiseen
  • työnohjaukseen
  • työhyvinvointiin
  • …mihin tahansa missä on kysymys ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidoista.

MLP:n edustaman PPS – profiilin luotettavuutta, ihmisen käyttäytymistä kuvaavana profiilina, määrittelevät validiteetti ja reliabiliteetti – luvut ovat yhdet maailman korkeimmista. Työkalu täyttää myös lain yksityisyyden suojasta työelämässä vaatimukset.

 

Lue lisää MLP:n sivuilta:
Onnenpari Oy